درمانگاه فوق تخصصی بقیه الله الاعظم

درمانگاه فوق تخصصی بقیه الله الاعظم

کلینیک عمومی

آدرس:

فارس - شیراز - بلوار سیبویه (دروازه کازرون)

تلفن تماس:

07137399011

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها