کلینیک بهار

کلینیک بهار

کلینیک عمومی

آدرس:

اصفهان - خیابان آتشگاه - کوچه جنب پمپ بنزین

تلفن تماس:

03137737010

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها