درمانگاه شبانه روزی فجر 2

درمانگاه شبانه روزی فجر 2

آدرس:

اردبیل - میدان حافظ

تلفن تماس:

04533722993

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها