کلینیک مرکز بهداشتی  درمانی امام سجاد (ع)

کلینیک مرکز بهداشتی  درمانی امام سجاد (ع)

آدرس:

بوشهر - روستای سیامکان بزرگ

تلفن تماس:

07733261231

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها