کلینیک مرکز بهداشتی درمانی دهرود سفلی

کلینیک مرکز بهداشتی درمانی دهرود سفلی

آدرس:

بوشهر - روستای دهرود سفلی

تلفن تماس:

07734432433

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها