درمانگاه دانیال

درمانگاه دانیال

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - میدان مشتاق - کوچه داروخانه فردوسی

تلفن تماس:

03432266793

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها