استان ها :
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام ضا (ع) 
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی کوثر
کلینیک مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین (ع)
کلینیک مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج) اراک 
کلینیک مرکز  آموزشی درمانی امیرکبیر
کلینیک مرکز  آموزشی درمانی طالقانی
مجوز ها و تاییدیه ها