استان ها :
کلینیک دندانپزشکی سیب
پلی کلینیک شبانه روزی آیت اله کماموند
درمانگاه شهدای هفت تیر الیگودرز
درمانگاه کوهدشت
کلینیک ازنا
کلینیک شهدای کارگر دورود
مجوز ها و تاییدیه ها