استان ها :
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستا
درمانگاه خیریه نور سراوان
درمانگاه دندانپزشکی شبانه روزی آبان
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
رادیولوژی و سونوگرافی بازتاب
ساختمان پزشکان آتیه
لابراتوار تخصصی پروتزهای دندانی مقدم
مرکز تخصصی اختلالات جنسی آگاپه
مرکز دندانپزشکی زیبایی و مدرن اشرفی
مطب فوق تخصصی زنان گیشا با مدیریت دکتر صفارزاده
مجوز ها و تاییدیه ها