استان ها :
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستا
درمانگاه خیریه نور سراوان
درمانگاه دندانپزشکی شبانه روزی آبان
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
رادیولوژی و سونوگرافی بازتاب
مرکز فوق تخصصی آنالیز تصاویر مغزی
مطب فوق تخصصی زنان گیشا با مدیریت دکتر صفارزاده
کلینیک ارتوپدی فنی آرژانتین
کلینیک تخصصی دندانپزشکی پارمیس
مجوز ها و تاییدیه ها