آموزش مشاوره با اپلیکیشن دکتر ساینا

جهت گرفتن مشاوره از طریق اپلیکیشن دکتر ساینا ، بعد از نصب اپلیکیشن و ثبت نام، تصویر زیر را مشاهده خواهید نمود.

با کلیک روی قسمت مشاوره پزشکی ، شما به صفحه مشاوران منتقل خواهید شد.

با کلیک روی دکمه ی مشاوره به صفحه پزشک مورد نظر منتقل خواهید شد

بعد از مشاهده ی اطلاعات مشاور و هزینه های مشاوره با کلیک بر روی دکمه ی شروع مشاوره به صفحه ی مشاوره منتقل می شوید.

در این صفحه شما می توانید سوال خود را از پزشک مورد نظر مطرح نمایید. می توانید سوال خود را به صورت متنی ( لازم است متن سوال بیش از 120 کاراکتر باشد) و یا به صورت صوت برای پزشک ارسال و یا مدارک پزشکی خود را ضمیمه نمایید.

بعد از ارسال سوال، پلن های مشاور برای شما نمایان می شوند و شما با انتخاب هریک و کلیک بر روی دکمه ی پرداخت ، به صفحه ی اطلاعات پرداخت منتقل می شوید.

در این صفحه اگر کد تخفیف داشته باشید می توانید از آن استفاده نمایید و سپس وارد درگاه پرداخت خواهیدشد.

پس از تکمیل عملیات پرداخت ، شما می توانید اطلاعات پرداخت خود را مشاهده نمایید. با کلیک بر روی دکمه ی مشاهده گفتگو می توانید گفتگو با مشاور خود را مشاهده و در صورت نیاز ادامه دهید.