جستجوی بیماری
جستجو بیماری :

لیست بیماری ها

کمبود روی‌
  • کمبود روی‌

  • کمبود روی عبارت است از ناکافی بودن مقدارت روی در سلول های بدن . این امر برکارکرد بیضه ها، کبد و عضلات و ساختار استخوان ها، دندان ها، مو و پوست تأثیر می گذارد. روی جزئی ......
  • اطلاعات بیشتر