جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
کمبود روی‌
  • کمبود روی‌

  • کمبود روی عبارت است از ناکافی بودن مقدارت روی در سلول های بدن . این امر برکارکرد بیضه ها، کبد و عضلات و ساختار استخوان ها، دندان ها، مو و پوست تأثیر می گذارد. روی جزئی ......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها