جستجوی بیماری
تخصص ها
 • فارسی
 • English
دیابت حاملگی‌
 • دیابت حاملگی‌

 • دیابت حاملگی عبارت است از دیابتی که تنها در خانم های حامله به وجود می آید. دیابت حاملگی در 3-2% تمام حاملگی ها دیده می شود. احتمال بروز آن در بعضی از قومیت ها بیشتر......

 • مطالعه بیشتر
دکتر جواد رضا باهوش
 • دکتر جواد رضا باهوش هستم متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) اگر در رابطه با بیماری دیابت حاملگی‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
زخم سطحی معده‌
 • زخم سطحی معده‌

 • زخم سطحی معده عبارت است از یک زخم کوچک در سطحی ترین لایه (مخاط ) پوشش داخلی معده . اگر عفونت به لایه های عمقی تر گسترش یابد همان زخم معده مشهور به وجود خواهد آم......

 • مطالعه بیشتر
ژنژیویت‌
ژیاردیاز
 • ژیاردیاز

 • ژیاردیاز عبارت است از یک نوع عفونت روده ای که به علت یک نوع انگل که در آب آلوده وجود دارد ایجاد می شود. این عفونت در بین کودکانی که به مهد کودک یا آمادگی می ......

 • مطالعه بیشتر
سنگ کیسه صفرا
 • سنگ کیسه صفرا

 • سنگ کیسه صفرا عبارت است از وجود سنگ در کیسه صفرا. اکثر سنگ های کیسه صفرا عمدتاً از کلسترول تشکیل شده اند، اما بعضی سنگ ها هم حاوی رنگدانه صفراوی یا کلسیم هستند. سنگ......

 • مطالعه بیشتر
سوزاک‌
 • سوزاک‌

 • سوزاک عبارت است از یک بیماری عفونی در دستگاه تناسلی که از راه آمیزشی منتقل می شود. در مردان ، این عفونت در پیشابراه رخ می دهد، در زنان ، در پیشابراه (مجرایی که ا......

 • مطالعه بیشتر
دکتر مریم السادات میرعشقی
 • دکتر مریم السادات میرعشقی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری سوزاک‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر نازنین نویدی
 • دکتر نازنین نویدی هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری سوزاک‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر پرویندخت حیدری
 • دکتر پرویندخت حیدری هستم متخصص زنان و زایمان اگر در رابطه با بیماری سوزاک‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
سوگ (ماتم‌)
 • سوگ (ماتم‌)

 • سوگ (ماتم) عبارت است از واکنش عاطفی به دنبال فوت یکی از عزیزان ، طلاق ، از دست دادن یک عضو یا کار بدن ، از دست دادن عزت نفس (مثلاً در اثر از دست دادن شغل )، یا سا......

 • مطالعه بیشتر
قانقاریا
 • قانقاریا

 • قانقاریا به معنی بافت مرده است . قانقاریا وقتی ایجاد می شود که زخم عفونت پیدا کند یا بافت در اثر وارد آمدن آسیب دچار تخریب شود. قانقاریا می تواند در هر نقطه ای از بدن ......

 • مطالعه بیشتر
گاسترو آنتریت‌
 • گاسترو آنتریت‌

 • گاسترو آنتریت عبارت است از آزردگی و عفونت لوله گوارش که غالباً می تواند باعث به هم خوردن ناگهانی و گاهی شدید وضعیت گوارشی شود. گاستروآنتریت ممکن است با کولیت اس......

 • مطالعه بیشتر
گاستریت (ورم معده‌)
 • گاستریت (ورم معده‌)

 • گاستریت (ورم معده ) عبارت است از آزردگی ، التهاب ، زخم سطحی یا عفونت خفیف مخاط معده . این بیماری ممکن است حاد باشد و به صورت یک حمله ناگهانی رخ دهد، یا مزمن باش......

 • مطالعه بیشتر
گرانولوم چرکی‌
 • گرانولوم چرکی‌

 • گرانولوم چرکی عبارت است از ضایعات پوستی متشکل از رگ های خونی کوچک . این ضایعات مسری یا سرطانی نیستند. پوست هر کجای بدن می تواند درگیر شود. اما این ضایعات عمدتاً ر......

 • مطالعه بیشتر
گرانولوم حلقوی‌
 • گرانولوم حلقوی‌

 • گرانولوم حلقوی عبارت است از یک بیماری پوستی مزمن و خوش خیم (غیرسرطانی ) که طی آن ضایعاتی حلقوی به وجود می آیند. این بیماری سرطانی یا مسری نیست . گرانولوم حلقوی ......

 • مطالعه بیشتر
گلومرولونفریت‌
 • گلومرولونفریت‌

 • گلومرولونفریت عبارت است از التهاب گلومرول ها (فیلترهای کوچک و گردی که در کلیه ها وجود دارند). آسیب به گلومرول ها باعث می شود که آنها نتوانند مواد زاید را به خوبی از خ......

 • مطالعه بیشتر
نشانگان ژیلبرت‌
 • نشانگان ژیلبرت‌

 • نشانگان ژیلبرت عبارت است از افزایش غلظت بیلی روبین خون (یک ماده زاید حاصل از تجزیه گلبول های قرمز خون ). این نشانگان در واقع یک بیماری نیست ، بلکه یک وضعیت طبی......

 • مطالعه بیشتر
نشانگان گیلن باره
 • نشانگان گیلن باره

 • نشانگان گیلن باره عبارت است از یک بیماری التهابی نادر که دستگاه عصبی مرکزی را درگیر می کند و به سرعت موجب ضعف عضلات و بی حسی می شود. این نشانگان می تواند در تما......

 • مطالعه بیشتر
نقرس‌
 • نقرس‌

 • نقرس عبارت است از حملات مکر التهابی مفاصل در اثر رسوب بلورهای اسید اوریک در مفاصل ، خصوصاً مفصل انگشت شست پا. نقرس همچنین ممکن است آرنج ، زانو، دست ، پا، بازوها، یا......

 • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها