جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
بیماری بلفاریت‌
  • بیماری بلفاریت‌

  • بلفاریت عبارت است از التهاب لبه پلک های چشم . امکان دارد التهاب در خود پلک ها، مژه ها، غدد میبومین (غددی که ترشحات آنها پلک را می پوشاند و حرکت آن را تسهیل می کند) ......

  • مطالعه بیشتر
دکتر کامبیز عاملی زمانی
  • دکتر کامبیز عاملی زمانی هستم متخصص چشم (افتالمولوژی) فلوشیپ جراحی پلک - مجاری اشکی و اربیت اگر در رابطه با بیماری بیماری بلفاریت‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر مصطفی طاهری
  • دکتر مصطفی طاهری هستم متخصص چشم (افتالمولوژی) اگر در رابطه با بیماری بیماری بلفاریت‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر علیرضا مقدسی
  • دکتر علیرضا مقدسی هستم متخصص چشم (افتالمولوژی) فوق تخصص قرنیه و خارج چشمی اگر در رابطه با بیماری بیماری بلفاریت‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر حمیده شنازندی
  • دکتر حمیده شنازندی هستم متخصص چشم (افتالمولوژی) اگر در رابطه با بیماری بیماری بلفاریت‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر فروزان رحیمی
  • دکتر فروزان رحیمی هستم متخصص چشم (افتالمولوژی) اگر در رابطه با بیماری بیماری بلفاریت‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
مجوز ها و تاییدیه ها