جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
سکته مغزی‌
  • سکته مغزی‌

  • سکته مغزی عبارت است از کاهش ناگهانی خونرسانی به بخشی از مغز که طوری به آن ناحیه آسیب می زند که نمی تواند به طور طبیعی دارای کارکرد باشد. غالباً بزرگسالان بالای ......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها