جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
افسردگی خفیف
  • افسردگی خفیف

  • افسردگی خفیف (دیس تایمی ) عبارت است از افسردگی مزمن همراه با علایمی که خفیف تر اما درازمدت تر از علایم دوره های شدید افسردگی هستند. شروع افسردگی خفیف معمولاً بی سرو......

  • مطالعه بیشتر
دکتر علیرضا متشکر
  • دکتر علیرضا متشکر هستم متخصص اعصاب و روان اگر در رابطه با بیماری افسردگی خفیف سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
افسردگی‌
  • افسردگی‌

  • افسردگی عبارت است از احساس غم ، دلسردی ، یا ناامیدی به مدت حداقل 2 هفته در اغلب روزها و اغلب ساعات روز، به علاوه علایم همراه .......

  • مطالعه بیشتر
دکتر علیرضا متشکر
  • دکتر علیرضا متشکر هستم متخصص اعصاب و روان اگر در رابطه با بیماری افسردگی‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
مجوز ها و تاییدیه ها