جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
پولیپ روده بزرگ‌
  • پولیپ روده بزرگ‌

  • پولیپ روده بزرگ یک رشد خوش خیم شبیه یک انگور واقع بر یک ساقه یا به صورت مسطح واقع بر پوشش درونی روده بزرگ . پولیپ به صورت منفرد یا گروهی بروز می کند.......

  • مطالعه بیشتر
عدم تحمل لاکتوز
  • عدم تحمل لاکتوز

  • عدم تحمل لاکتوز مشکل پیداکردن با خوردن شیرگاو. لاکتوز قند اصلی شیر است ، عدم تحمل لاکتوز با شدت متغیر در 75% سیاهپوستان ، 90% آسیایی ها یا آمریکایی های هندی الاصل و کمت......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها