جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
سوءهاضمه‌
  • سوءهاضمه‌

  • سوءهاضمه عبارت است از یک نوع احساس ناراحتی مبهم در قفسه سینه یا شکم بدون علت ساختاری مشخص که به هنگام خوردن یا آشامیدن یا به فاصله کمی پس از آن رخ می دهد.......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها