جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
گاستریت (ورم معده‌)
  • گاستریت (ورم معده‌)

  • گاستریت (ورم معده ) عبارت است از آزردگی ، التهاب ، زخم سطحی یا عفونت خفیف مخاط معده . این بیماری ممکن است حاد باشد و به صورت یک حمله ناگهانی رخ دهد، یا مزمن باش......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها