جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
بیماری بوتولیسم‌
  • بیماری بوتولیسم‌

  • بوتولیسم عبارت است از یک نوع مسمومیت غذایی جدی ولی غیر مسری که معمولاً در اثر خوردن غذای آلوده به سمی که شدیداً دستگاه عصبی را متأثر می سازد، رخ می دهد. مسمومیت......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها