جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
عدم تحمل لاکتوز
  • عدم تحمل لاکتوز

  • عدم تحمل لاکتوز مشکل پیداکردن با خوردن شیرگاو. لاکتوز قند اصلی شیر است ، عدم تحمل لاکتوز با شدت متغیر در 75% سیاهپوستان ، 90% آسیایی ها یا آمریکایی های هندی الاصل و کمت......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها