جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
اسهال حاد
  • اسهال حاد

  • اسهال حاد عبارت است از اجابت مزاج شل ، آبکی ، به دفعات زیاد. اسهال یک علامت است نه یک بیماری . اسهال ساده در تمام گروه های سنی شایع است .......

  • مطالعه بیشتر
اسهال خونی باکتریایی
  • اسهال خونی باکتریایی

  • اسهال خونی باکتریایی (شیگلوز) عبارت است از یک عفونت باکتریایی در لایه های سطحی پوشاننده جدار داخلی روده ها. این بیماری در اثر تماس نزدیک فردی است و به صورت همه ......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها