جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
کم خونی سلول داسی شکل‌
  • کم خونی سلول داسی شکل‌

  • کم خونی سلول داسی شکل یک اختلال خونی ارثی که باعث کم خونی ، حملات درد شدید، کاهش مقاومت بدن نسبت به عفونت و وضعیت نامطلوب سلامت به طور مزمن می گردد. این بیماری......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها