جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
لوسمی حاد
  • لوسمی حاد

  • لوسمی حاد یکی از سرطان های مربوط به سلول های سفید خون در مغز استخوان یا بافت های مربوط به دستگاه لنفاوی (غدد لنفاوی ، طحال ، کبد). این سلول های تکثیریافته داخل باف......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها