جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
بیماری استوماتیت‌
  • بیماری استوماتیت‌

  • استوماتیت عبارت است از التهاب فراگیر دهان (شامل مخاط دهان ، لب ها، زبان و کام ) که دارای 2 نوع اصلی است : استوماتیت هرپسی حاد و استوماتیت آفتی (زخم دهان ) که شایع......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها