جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
سرطان رحم
  • سرطان رحم

  • سرطان رحم عبارت است از سرطان آندومتر (پوشش داخلی رحم ). معمولاً زنان یائسه 60-50 ساله را مبتلا می سازد.......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها