جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
تومورهای هیپوفیز
  • تومورهای هیپوفیز

  • تومورهای هیپوفیز رشد غیرطبیعی در غده هیپوفیز که باعث فعالیت بیش از معمول سایر غدد درون ریز می گردد. تومورهای هیپوفیز ممکن است خوش خیم و یا بدخیم باشند، ولی حتی در صو......

  • مطالعه بیشتر
دکتر جواد رضا باهوش
  • دکتر جواد رضا باهوش هستم متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) اگر در رابطه با بیماری تومورهای هیپوفیز سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
سرطان لوزالمعده‌
  • سرطان لوزالمعده‌

  • سرطان لوزالمعده رشد مهار نشده سلول های بدخیم در لوزالمعده . این سرطان از مهمترین علل شایع مرگ ناشی از سرطان به شمار می آید. لوزالمعده عضوی است در قسمت فوقانی شکم......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها