جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
سرطان مری‌
  • سرطان مری‌

  • سرطان مری عبارت است از رشد بافت سرطانی در مری که در آن سلول ها بدون کنترل شروع به تقسیم می کنند. سرطان هایی که در مری آغاز می شوند معمولاً در 13 پایینی مری در جا......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها