جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
تومورهای غدد بزاقی‌
  • تومورهای غدد بزاقی‌

  • تومورهای غدد بزاقی یک رشد غیرطبیعی در غدد بزاقی . اکثر تومورهای غدد بزاقی خوش خیم بوده و چند سال زمان نیاز است تا بروز کنند. حتی تومورهای بدخیم غدد بزاقی نیز به ندرت......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها