جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
انحراف تیغه بینی‌
  • انحراف تیغه بینی‌

  • انحراف تیغه بینی کج شدگی یا سایر ناهنجاری های تیغه بینی ، دیواره ای که بینی را از وسط به دو قسمت مساوی تقسیم می کند. تیغه بینی از دو قسمت غضروفی (نزدیک نوک بین......

  • مطالعه بیشتر
دکتر حمیرا لعل خوشاب
  • دکتر حمیرا لعل خوشاب هستم متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی اگر در رابطه با بیماری انحراف تیغه بینی‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
مجوز ها و تاییدیه ها