جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
انحراف تیغه بینی‌
  • انحراف تیغه بینی‌

  • انحراف تیغه بینی کج شدگی یا سایر ناهنجاری های تیغه بینی ، دیواره ای که بینی را از وسط به دو قسمت مساوی تقسیم می کند. تیغه بینی از دو قسمت غضروفی (نزدیک نوک بین......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها