جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
خونریزی زیر ملتحمه‌
  • خونریزی زیر ملتحمه‌

  • خونریزی زیر ملتحمه عبارت است از ظهور ناگهانی خون درناحیه سفید چشم . هر چند خونریزی ممکن است هراس انگیز به نظر برسد، دردناک یا خطرناک نیست . خونریزی در زیر ملتحمه (غش......

  • مطالعه بیشتر
دکتر علیرضا مقدسی
  • دکتر علیرضا مقدسی هستم متخصص چشم (افتالمولوژی) فوق تخصص قرنیه و خارج چشمی اگر در رابطه با بیماری خونریزی زیر ملتحمه‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر حمیده شنازندی
  • دکتر حمیده شنازندی هستم متخصص چشم (افتالمولوژی) اگر در رابطه با بیماری خونریزی زیر ملتحمه‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر کامبیز عاملی زمانی
  • دکتر کامبیز عاملی زمانی هستم متخصص چشم (افتالمولوژی) فلوشیپ جراحی پلک - مجاری اشکی و اربیت اگر در رابطه با بیماری خونریزی زیر ملتحمه‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر فروزان رحیمی
  • دکتر فروزان رحیمی هستم متخصص چشم (افتالمولوژی) اگر در رابطه با بیماری خونریزی زیر ملتحمه‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
مجوز ها و تاییدیه ها