جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
بیماری آمپیم‌
  • بیماری آمپیم‌

  • آمپیم عبارت است از تجمع چرک در یکی از حفرات بدن . معمولاً در فضای اطراف ریه ها بین لایه های پرده جنب دچار عفونت ، اتفاق می افتد. آمپیم به علت استفاده از آنتی بیوت......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها