جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
بیماری آمفیزم‌
  • بیماری آمفیزم‌

  • آمفیزم عبارت است از یک بیماری مزمن ریه که طی آن کیسه های هوایی (حبابچه ها) در ریه بیش از اندازه گشاد می شوند و در نتیجه ، خاصیت ارتجاعی رشته هایی که کیسه های هو......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها