جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
بیماری انسداد ریوی مزمن‌
  • بیماری انسداد ریوی مزمن‌

  • بیماری انسداد ریوی مزمن اصطلاحی است که برای انسداد مزمن مجاری هوایی ناشی از آمفیزم ، برونشیت مزمن ، آسم ، یا ترکیبی از این اختلالات به کار می رود. غالباً، ترکیب شا......

  • مطالعه بیشتر
خروسک‌
  • خروسک‌

  • خروسک عبارت است از عفونت ، التهاب و تورم حنجره (تارهای صوتی ) و بافت های اطراف . این تغییرات موجب سخت شدن تنفس و یک صدای شبیه پارس سگ با هر تنفس یا سرفه می شون......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها