جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
پلی میوزیت و درماتومیوزیت‌
دکتر نفیسه عبدالهی
  • دکتر نفیسه عبدالهی هستم متخصص روماتولوژی اگر در رابطه با بیماری پلی میوزیت و درماتومیوزیت‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
مجوز ها و تاییدیه ها