جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
بیماری سلیاک‌
  • بیماری سلیاک‌

  • بیماری سلیاک عبارت است از یک بیماری آلرژیک در روده کوچک ، که توسط گلوتن (یک نوع پروتئین که در اغلب غلات وجود دارد) ایجاد می شود. در این بیماری ، روده کوچک نمی ت......

  • مطالعه بیشتر
بیماری کرون‌
  • بیماری کرون‌

  • بیماری کرون عبارت است از یک بیماری التهابی ایلئوم (قسمت پایینی روده کوچک )، روده بزرگ و سایر نقاط دستگاه گوارش ؛ و نیز التهاب گره های لنفاوی و پرده پوشاننده روده ......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها