جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
بیماری آسم‌
  • بیماری آسم‌

  • عبارت است از یک بیماری مزمن همراه با حملات مکرر خس خس و تنگی نفس . این بیماری در تمام سنین می تواند وجود داشته باشد اما 50% از موارد، کودکان زیر 10 سال هستند. آسم ......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها