جستجوی بیماری
تخصص ها
 • فارسی
 • English
پلورزی
 • پلورزی

 • پلورزی (پلوریت ؛ پلورو دینی) التهاب و تحریک پرده جنب (یک غشای نازک دولایه که سطح ریه ها و محوطه قفسه سینه را پوشانده است ) پلوزی به خودی خود یک بیماری نیست بلک......

 • مطالعه بیشتر
پنومونی پنوموسیستیس کارینی‌
پنومونی ویروسی‌
 • پنومونی ویروسی‌

 • پنومونی ویروسی عفونت ریوی ناشی از ویروس ها. این عفونت ممکن است مجاری تنفسی تحتانی (نایژه ها، نایژک ها و ریه ها) یا مجاری تنفسی فوقانی (بینی ، گلو، لوزه ها، سینوس ها،......

 • مطالعه بیشتر
پورپورای آلرژیک‌
 • پورپورای آلرژیک‌

 • پورپورای آلرژیک (پورپورای آنافیلاکتویید؛ پورپورای هنوخ - شوئن لاین) یک اختلال آلرژیک به صورت خونریزی ناگهانی داخل پوستی یا روده ای . این اختلال ممکن است مفاصل (معمول......

 • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها