جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
اختلال رشد بچه‌
  • اختلال رشد بچه‌

  • اختلال رشد بچه عبارت است از ناتوانی شیرخواران یا کودکان از رشد و نموی طبیعی . این واژه تا زمانی استفاده می شود که تشخیص خاصی برای توجیه این ناتوانی پیدا نشده با......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها