جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
سنگ کلیه‌
  • سنگ کلیه‌

  • سنگ کلیه ذرات کوچک و سخت که در یک یا هر دو کلیه تشکیل شده و گاهی به داخل حالب ها (لوله های عضلانی باریکی که ادرار را از کلیه ها به مثانه منتقل می کنند) انتقال ......

  • مطالعه بیشتر
دکتر جواد رضا باهوش
  • دکتر جواد رضا باهوش هستم متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) اگر در رابطه با بیماری سنگ کلیه‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
مجوز ها و تاییدیه ها