جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
سرطان مهبل یا وولو
  • سرطان مهبل یا وولو

  • سرطان مهبل عبارت است از رشد بدون کنترل سلول های بدخیم در مهبل یا وولو (لب های مهبل ). حداکثر رشد در زنان مسن تر در سنین یائسگی رخ می دهد. یک نوع (رابدومیو سارکوم ) ......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها