جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
سرطان لوزالمعده‌
  • سرطان لوزالمعده‌

  • سرطان لوزالمعده رشد مهار نشده سلول های بدخیم در لوزالمعده . این سرطان از مهمترین علل شایع مرگ ناشی از سرطان به شمار می آید. لوزالمعده عضوی است در قسمت فوقانی شکم......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها