جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
سرطان دهان‌
  • سرطان دهان‌

  • سرطان دهان رشد سلول های بدخیم در دهان یا زبان . این نوع سرطان نادر ولی در عین حال خطرناک است . سرطان دهان ممکن است است لب ها، کام ، زبان ، غشاهای درونی لب یا گو......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها