جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
پلی میوزیت و درماتومیوزیت‌
دکتر نفیسه عبدالهی
  • دکتر نفیسه عبدالهی هستم متخصص روماتولوژی اگر در رابطه با بیماری پلی میوزیت و درماتومیوزیت‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
پوکی استخوان‌
  • پوکی استخوان‌

  • پوکی استخوان کاهش تراکم و قدرت طبیعی استخوان که منجر به سستی استخوان و مستعدشدن آن برای شکستگی می شود. این عارضه بیشتر در خانم های یائسه دیده می شود.......

  • مطالعه بیشتر
دکتر نفیسه عبدالهی
  • دکتر نفیسه عبدالهی هستم متخصص روماتولوژی اگر در رابطه با بیماری پوکی استخوان‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
مجوز ها و تاییدیه ها