جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
دیابت حاملگی‌
  • دیابت حاملگی‌

  • دیابت حاملگی عبارت است از دیابتی که تنها در خانم های حامله به وجود می آید. دیابت حاملگی در 3-2% تمام حاملگی ها دیده می شود. احتمال بروز آن در بعضی از قومیت ها بیشتر......

  • مطالعه بیشتر
دکتر جواد رضا باهوش
  • دکتر جواد رضا باهوش هستم متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) اگر در رابطه با بیماری دیابت حاملگی‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
مجوز ها و تاییدیه ها