جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
نارسایی حاد کلیه‌
  • نارسایی حاد کلیه‌

  • نارسایی حاد کلیه نارسایی ناگهانی عملکرد کلیه ها. کلیه ها در حالت طبیعی وظیفه پاک کردن بدن از مواد زاید را به عهده دارد، و در صورت نارسایی آنها، مواد زاید تجمع یافته و......

  • مطالعه بیشتر
دکتر جواد رضا باهوش
  • دکتر جواد رضا باهوش هستم متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) اگر در رابطه با بیماری نارسایی حاد کلیه‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
نارسایی مزمن کلیه‌
  • نارسایی مزمن کلیه‌

  • نارسایی مزمن کلیه ناتوانی کلیه ها در دفع مواد زاید بدن . در حالت طبیعی کلیه ها به دفع مواد زاید بدن کمک کرده و در صورت نارسایی آنها، مواد زاید در بدن تجمع یافته و ب......

  • مطالعه بیشتر
دکتر جواد رضا باهوش
  • دکتر جواد رضا باهوش هستم متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) اگر در رابطه با بیماری نارسایی مزمن کلیه‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
مجوز ها و تاییدیه ها