جستجوی بیماری
جستجو بیماری :

لیست بیماری ها

گاز گرفتن حیوانات‌
گاسترو آنتریت‌
 • گاسترو آنتریت‌

 • گاسترو آنتریت عبارت است از آزردگی و عفونت لوله گوارش که غالباً می تواند باعث به هم خوردن ناگهانی و گاهی شدید وضعیت گوارشی شود. گاستروآنتریت ممکن است با کولیت اس......
 • اطلاعات بیشتر
گاستریت (ورم معده‌)
 • گاستریت (ورم معده‌)

 • گاستریت (ورم معده ) عبارت است از آزردگی ، التهاب ، زخم سطحی یا عفونت خفیف مخاط معده . این بیماری ممکن است حاد باشد و به صورت یک حمله ناگهانی رخ دهد، یا مزمن باش......
 • اطلاعات بیشتر
گرانولوم چرکی‌
 • گرانولوم چرکی‌

 • گرانولوم چرکی عبارت است از ضایعات پوستی متشکل از رگ های خونی کوچک . این ضایعات مسری یا سرطانی نیستند. پوست هر کجای بدن می تواند درگیر شود. اما این ضایعات عمدتاً ر......
 • اطلاعات بیشتر
گرانولوم حلقوی‌
 • گرانولوم حلقوی‌

 • گرانولوم حلقوی عبارت است از یک بیماری پوستی مزمن و خوش خیم (غیرسرطانی ) که طی آن ضایعاتی حلقوی به وجود می آیند. این بیماری سرطانی یا مسری نیست . گرانولوم حلقوی ......
 • اطلاعات بیشتر