جستجوی بیماری
جستجو بیماری :

لیست بیماری ها

ژنژیویت‌
ژیاردیاز
  • ژیاردیاز

  • ژیاردیاز عبارت است از یک نوع عفونت روده ای که به علت یک نوع انگل که در آب آلوده وجود دارد ایجاد می شود. این عفونت در بین کودکانی که به مهد کودک یا آمادگی می ......
  • اطلاعات بیشتر