جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
ژنژیویت‌
ژیاردیاز
  • ژیاردیاز

  • ژیاردیاز عبارت است از یک نوع عفونت روده ای که به علت یک نوع انگل که در آب آلوده وجود دارد ایجاد می شود. این عفونت در بین کودکانی که به مهد کودک یا آمادگی می ......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها