جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
چاقی‌
  • چاقی‌

  • چاقی حالت اضافه وزن بدن . این حالت را ممکن است بتوان این گونه تعریف کرد: میزان چربی بدن بالاتر از 25% در جنس مذکر. این عقیده که چاقی یک مشکل خودخواسته یا مربو......

  • مطالعه بیشتر
دکتر کورش صمدپور
  • دکتر کورش صمدپور هستم متخصص تغذیه اگر در رابطه با بیماری چاقی‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
مجوز ها و تاییدیه ها