جستجوی بیماری
تخصص ها
 • فارسی
 • English
هاری (آب ترسی)
 • هاری (آب ترسی)

 • یک عفونت وخیم ویروسی دستگاه عصبی مرکزی که در اثر هاری (آب ترسی ) گاز گرفتگی حیوانات مبتلا به انسان منتقل می شود.......

 • مطالعه بیشتر
دکتر فریده افتخارزاده
 • دکتر فریده افتخارزاده هستم متخصص عفونی اگر در رابطه با بیماری هاری (آب ترسی) سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر عادل فلاح قاجاری
 • دکتر عادل فلاح قاجاری هستم متخصص عفونی اگر در رابطه با بیماری هاری (آب ترسی) سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر مریم دادگر
 • دکتر مریم دادگر هستم متخصص عفونی اگر در رابطه با بیماری هاری (آب ترسی) سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر قوام الدین اشرفی زاده
 • دکتر قوام الدین اشرفی زاده هستم متخصص عفونی اگر در رابطه با بیماری هاری (آب ترسی) سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر سودابه آقاجانپور
 • دکتر سودابه آقاجانپور هستم متخصص عفونی اگر در رابطه با بیماری هاری (آب ترسی) سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر بهادر فرقانی
 • دکتر بهادر فرقانی هستم متخصص عفونی اگر در رابطه با بیماری هاری (آب ترسی) سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر جمال میرزایی
 • دکتر جمال میرزایی هستم متخصص عفونی فوق تخصص عفونی اگر در رابطه با بیماری هاری (آب ترسی) سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر جلال مجدیان
 • دکتر جلال مجدیان هستم متخصص عفونی اگر در رابطه با بیماری هاری (آب ترسی) سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
هپاتوما
 • هپاتوما

 • هپاتوما عبارت است از یک تومور بدخیم (سرطانی ) که از بافت کبد منشأ می گیرد. در کبد سرطان هایی نیز یافت می شوند که از نقاط دیگر منشأ گرفته به کبد گسترش یافته اند. سرطان ......

 • مطالعه بیشتر
هپاتیت ویروسی‌
 • هپاتیت ویروسی‌

 • هپاتیت ویروسی عبارت است از التهاب کبد در اثر یک ویروس . هپاتیت ویروسی انواع مختلفی دارد. شایع ترین انواع آن هپاتیت A و B هستند. سایر انواع آن عبارتند از هپاتیت C ،......

 • مطالعه بیشتر
دکتر فریده افتخارزاده
 • دکتر فریده افتخارزاده هستم متخصص عفونی اگر در رابطه با بیماری هپاتیت ویروسی‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر عادل فلاح قاجاری
 • دکتر عادل فلاح قاجاری هستم متخصص عفونی اگر در رابطه با بیماری هپاتیت ویروسی‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر مریم دادگر
 • دکتر مریم دادگر هستم متخصص عفونی اگر در رابطه با بیماری هپاتیت ویروسی‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر قوام الدین اشرفی زاده
 • دکتر قوام الدین اشرفی زاده هستم متخصص عفونی اگر در رابطه با بیماری هپاتیت ویروسی‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر سودابه آقاجانپور
 • دکتر سودابه آقاجانپور هستم متخصص عفونی اگر در رابطه با بیماری هپاتیت ویروسی‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر بهادر فرقانی
 • دکتر بهادر فرقانی هستم متخصص عفونی اگر در رابطه با بیماری هپاتیت ویروسی‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر جمال میرزایی
 • دکتر جمال میرزایی هستم متخصص عفونی فوق تخصص عفونی اگر در رابطه با بیماری هپاتیت ویروسی‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
دکتر جلال مجدیان
 • دکتر جلال مجدیان هستم متخصص عفونی اگر در رابطه با بیماری هپاتیت ویروسی‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
هرپانژین‌
 • هرپانژین‌

 • هرپانژین عبارت است از یک التهاب ویروسی دهان و گلو. این بیماری ممکن است با آفت ، گلودرد استرپتوککی یا هرپس (تب خال ) اشتباه گرفته شود. هرپانژین عمدتاً در کودکان 10......

 • مطالعه بیشتر
هموفیلی‌
 • هموفیلی‌

 • هموفیلی عبارت است یک نوع کمبود ارثی یکی از فاکتورهای انعقادی خون (فاکتور 8) که منجر به وقوع خونریزی های خطرناک می شود. این کمبود در یک نفر از هر ده هزار مرد وجود ......

 • مطالعه بیشتر
هیپرآلدوسترونیسم‌
 • هیپرآلدوسترونیسم‌

 • هیپرآلدوسترونیسم یک بیماری غدد درون ریز که در اثر تولید بیش از حد آلدوسترون (یک نوع هورمون که توسط غدد فوق کلیوی ساخته می شود) ایجاد می شود. آلدوسترون اضافی باعث می......

 • مطالعه بیشتر
هیپرپلازی آندومتر
 • هیپرپلازی آندومتر

 • هیپرپلازی آندومتر عبارت است از رشد بیش از اندازه بافت آندومتر (پوشش داخلی رحم ). این یک حالت بدخیم و سرطانی نیست ؛ در بعضی از موارد هیپرپلازی ، با وجودی که برگشت پذ......

 • مطالعه بیشتر
هیپرلیپیدمی‌
 • هیپرلیپیدمی‌

 • هیپرلیپیدمی عبارت است از بالابودن غلظت چربی خون . انواع افزایش چربی خون (نوع 1،2،3،4و5) براساس سطح انواع چربی در خون ، و میزان بالاتر بودن آنها از حد طبیعی تعریف ......

 • مطالعه بیشتر
هیپوگلیسمی عملکردی‌
 • هیپوگلیسمی عملکردی‌

 • هیپوگلیسمی عملکردی عبارت است از پایین افتادن قندخون به علت تولید بیش از اندازه انسولین از لوزالعمده . این یک بیماری نیست و غالباً اگر تنها براساس علایم تصمیم گرف......

 • مطالعه بیشتر
هیپوگلیسمی‌ (کاهش‌ قند خون‌)
هیدرآدنیت چرکی‌
 • هیدرآدنیت چرکی‌

 • هیدرآدنیت چرکی عبارت است از یکنوع بیماری پوستی که مشخصه آن پدیدآمدن گرهک هایی در زیر بغل است . این گرهک ها ندرتاً روی باسن ، کشاله ران ، یا زیر پستان ها نیز به وجو......

 • مطالعه بیشتر
هیرسوتیسم‌
 • هیرسوتیسم‌

 • هیرسوتیسم عبارت است از رشد بیش از حد موها در صورت و بدن زنان . این حالت معمولاً به تدریج و در طی زمانی طولانی رخ می دهد.......

 • مطالعه بیشتر
هیستوپلاسموز
 • هیستوپلاسموز

 • هیستوپلاسموز عبارت است از یک نوع عفونت قارچی . اکثر موارد خفیف هستند و اصلاً تشخیص داده نمی شوند. این عفونت قارچی می تواند ریه ها، دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه گوارش ......

 • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها